Účetnictví

  • Komplexní vedení a zpracování účetnictví
  • Průběžné poskytování přehledů o hospodaření (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, stavy závazků a pohledávek, cash-flow, evidence majetku a další) dle Vašich požadavků a potřeb
  • Zpracování a podávání všech daňových přiznání (DPH, DPFO, DPPO, silniční daň a další)
  • Zajištění styku s finančním úřadem
  • Osobní zastoupení na základě plné moci při jednání s úřady a dalšími institucemi
  • Optimalizace daní v průběhu roku
  • Rekonstrukce účetnictví
  • Návrh zpracování postupů účtování
  • Zpracování statistických výkazů pro ČSÚ