Daňová evidence

  • Komplexní vedení a zpracování daňové evidence
  • Zajištění styku s finančním úřadem
  • Osobní zastoupení na základě plné moci při jednání s úřady a dalšími institucemi
  • Optimalizace daní v průběhu roku
  • Zpracování a podávání všech daňových přiznání (DPH, DPFO, silniční daň a další)
  • Zpracování přehledu pro zdravotní pojišťovnu a pro okresní správu sociálního zabezpečení